Beste ouders/bezoekers,

 

Als onderdeel van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (PO) De Kempen worden vanaf 1 augustus 2014 diensten op het gebied van informatie, consultatie en ondersteuning aan ouders en scholen in regio De Kempen. Het Centrum heeft een loketfunctie waar ouders/verzorgers, scholen en instanties in de regio kunnen aankloppen voor vragen en ondersteuning met betrekking tot het onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd en de voorschoolse educatie. Het Centrum is gehuisvest in het gebouw van De Piramide in Bladel.

Voor meer informatie klik op de volgende link: http://www.cpokempenkind.nl/index.php