De oudercommissie
 
De Ouder Commissie vergadert ongeveer zes keer per jaar en denkt dan na over het zo goed mogelijk invullen van activiteiten die we voor de kinderen organiseren. Dit zijn activiteiten die we samen doen met de school. Het gaat o.a.om Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Creadag, het schoolreisje en de Sportdag. Voor elke activiteit is er een werkgroep waarbij de OC leden worden ingedeeld. Zij zetten de lijnen uit en bereiden de activiteit voor. Vaak wordt er versterking aan de ouders gevraagd om mee invulling te geven aan de activiteit op de dag zelf. De OC is ook een klankbord voor ouders en doet peilingen als het nodig is. Jeanne is bij elke vergadering aanwezig en er is structureel een teamlid van de school aanwezig bij de vergadering. Op deze manier worden relevante onderwerpen tussen ouders en school geventileerd en dat maakt de vergaderingen waardevol. 

Op dit moment hebben in het bestuur zitting:
Patricia Bueters (voorzitter)   
Jolanda Verschuijten (penningmeester)         
Heidi Jansen
Joke de Brouwer        
Harold Verbaant
Jan van Dingenen
Kitty van den Boomen
Janne van Gompel
Marieke Waterschoot
 
 
Ouderparticipatie

Op een school moet altijd van alles gebeuren, waarvoor helaas niet altijd voldoende tijd, mankracht en geldmiddelen beschikbaar zijn. Uitgaande van het gezegde "Vele handen maken licht werk", worden hiervoor - meestal via de oudervereniging - vaak ouders gevraagd. Zo wordt er door vele ouders spontaan en eensgezind assistentie verleend bij het organiseren van schoolfeesten en wordt er ook zelfstandig veel werk verzet, zoals de klas mee schoonmaken aan het einde van het schooljaar, speel- en leermaterialen fabriceren en schoonmaken, rijden ten behoeve van excursies, de oudercontrolegroep hoofdluisbestrijding, helpen in de schoolbibliotheek en vele andere activiteiten.
Ook organiseert de oudervereniging een groot aantal activiteiten gedurende het schooljaar, zoals de schoolreisjes, de Creadag en een sportdag op school. Verder steekt de oudervereniging de handen uit de mouwen bij het organiseren van feesten als Sinterklaas op school, Kerstmis, kerstmusical en Carnaval.
Wij zijn blij met de hulp van ouders in de school. Eén keer per jaar worden deze ouders hiervoor expliciet in het zonnetje gezet tijdens de ouderbedankborrel. Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen we – buiten of binnen, dat hangt van het weer af – nog eens op een andere manier van de school genieten.
 
Ouderbijdrage

Op onze school worden de bijdragen van ouders aan diverse schoolse en buitenschoolse activiteiten gebundeld in één bedrag, de zogenaamde ouderbijdrage of het schoolgeld. Hierin zijn verwerkt: de schoolreisjes, de extra kosten voor viering van Sinterklaas en Carnaval, de Creadag en sportdag alsmede de contributie van de oudervereniging. De ouderbijdrage is vrijwillig en de school zal een leerling geen deelname aan activiteiten weigeren wanneer ouders deze bijdrage niet kunnen of willen betalen. Wij gaan ervan uit dat ouders de bijdrage betalen.  
De ouderbijdrage van de St.-Jansschool is vastgesteld op € 25,-- per leerling, deze wordt automatisch geïncasseerd.